%100 Güvenli Su İçin "Kaliteli Su Arıtma Cihazı"

Aqua Luce’s Su Arıtma Cihazları

Aqua luce’s su arıtma cihazları

Aqua luce’s su arıtma cihazları “Osmosis” teknolojisinin alt yapısını membran dediğimiz yarı gecirken bir ince tabaka oluşturur. Bu tabakayı Yumurta zarına veya hücre zarına benzetebilirsiniz. Bu zarın su arıtma cihazı nın içerisindeki yapısı su çözeltisi içerisinde bulunan bir çok zararlı maddenin geçişine izin vermeden sadece faydalı protein, ve metaryelleri arıtma cihazından süzerek temiz bir şekilde filtrelemektedir.

Bu çözelti bir çok kimyasal malzemenin oluşturduğu özel homojen karışımla cihazımızda yer almaktadır. Bu da gözle Aqua luce’s içinde görülmeyecek kadar ufak parçacıklar halinde homojen bir yapıda Aqua luce’s cihazı içerisinde dağılmaktadır. Aqua luce’s tasarruf içerisindeki bu dağılıma çözelti denir. Bu karışım içerisinde bulunan maddelerden az miktarda olana çözülen, fazla miktarda olana ise çözülen olarak adlandırılmaktadır. Yaşadığımız dünya Doğasında bulunan fazlaca çözücüden en kalitelisi içtiğimiz sudur. Su katı, gaz, vb. maddleri su ayrıştırır . Aqua luce’s su arıtma cihazı için Örnek verecek olursak deniz suyu tuzlu su, şekerli su çay iyi bir ayrıştırıcıdır.

Aqua luce’s su arıtma cihazları..

Yaşadığımız Doğada bulunan suların içinde katı maddelerin ayrışmış olarak bulunur. bu sebeptendirki su arıtma cihazlarında ayrıştırıcı olarak kullanılan maddemiz su bir çözeltidir. Su arıtma cihazı içerisinde görev yapacak olan çözeltideki su hiç durmadan devamlı olarak su arıtma cihazı içinde yoğun olarak hareket halinde ivmededir. Aqua luce’s cihazı içinde su içerisinde bulunan katı madde de molekülleri arttıkça homojen Aqua luce’s su arıtma cihazı ‘ndaki su molekülleriin yerini işgal alır ve işgal eder. “arıtma içerisinde” Katı MADDE oranı fazla olan su bileşeninde  benzer yapıdaki düşük Aqua luce’s, katılıktaki suya istinaden daha az molekül vardır. Küçük konsantrasyonlu çözeltiler de daha fazla enerji barındırır.

Her anlamda da Aynı yoğunluktaki farklı su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşma esnasında su molekülleri arasına filtreleme işlemi için yarı geçirgen, membran konuçlandırıldığın da su molekülleri küçük olduğu için, diğer katı maddeler bu özel membran gözeneklerinden geçemez. Az konsantrasyonlu su da fazla miktarda su molekülü olduğundan buda yüksek oranda iç enerji meydana getireceğinden dolayı membrandan filtre esnasında diğer tarafa daha fazla su tanecikleri geçer. Bu esnada geçiş miktarı veya oranı ısıya basınca ve konsantrasyon miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Membran’ın her iki tarafında ki bu konsantrasyon oranı eşitleninceye kadar geçiş devam eder. Su arıtma cihazı’nın su sütununda ki fazlalığın oluşturacağı basınç miktarı diğer tarafa  uygulanırsa osmoz gerçekleşmez.

Miktarı az olmasına rağmen yüksek konsantrasyonlu tarafta ki su molekülleri düşük konsantrasyonlu tarafa geçmeye başlar. Basınç baskısıyla gerçekleşen bu olaya ters ozmos adı verilmektedir. Suyu diğer katı maddelerden ayırma işlemi sırasında ters ozmos denilen sistemden yararlanılır. Böylece kirli su su moleküllerinden ayrılmış ve içilebilecek sağlıklı su halini almış olur. Aqua luce’s su arıtma cihazları‘nda Reverse Osmosis teknolojisi kullanılmıştır.

Aşağıdaki listeden su arıtma cihazlarına ulaşabilirsiniz.

 

“sağlıklı yaşam için su arıtma cihazı kullanın”